DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

AMI penzion Brno - ubytování Brno

Stornovací podmínky pobytu

Z důvodu častých nedojezdů vyžadujeme u dopředných rezervací (10 a více dní předem) platbu zálohy bezhotovostně na účet penzionu nebo v hotovosti. Zálohy jsou stanoveny vždy individuálně v nejnižší možné míře. V případě stornování objednávky se zaplacená záloha nevrací.

Jakoukoliv změnu ve Vaší objednávce (zejm. změnu počtu osob a nocí) vždy okamžitě ohlaste na nonstop recepci penzionu.

Maximalizujete tím možnost domluvy (změna rezervovaného termínu, záměna pokoje apod.). Změny v objednávce lze činit pouze se souhlasem ubytovatele. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu a to ani její poměrnou část. 

  1. V případě, kdy Vaši objednávku nezrušíte nejméně den před příjezdem nebo bez předchozího upozornění nedojedete (tzv. nedojezd), vyhrazujeme si právo vyžadovat ušlý zisk až do celkové výše Vaší objednávky. Obdobně postupujeme, pokud máte objednaných více termínů. Rezervace, které nebyly předem zcela uhrazeny, držíme do 24:00 dne příjezdu (v případě, že přijedete po 24:00, je nutné nás předem informovat vč. přibližného času příjezdu). Provoz recepce je od 24:00 do 6:00 omezený.
  2.  
  3. Rezervace ze strany ubytovatele je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt. V případě, že nemáte ubytování zazálohované, je nezbytně nutné rezervaci potvrdit jeden den přede dnem příjezdu do 20:00 (telefonicky, emailem, osobně). Pokud od Vás nebudeme mít rezervaci potvrzenou, nebudeme brát Vaši rezervaci v potaz a pokoj budeme nabízet jako uvolněný. Přesné informace o způsobu potvrzení rezervace najdete v e-mailu, kterým jsme Vám objednávku potvrdili. Rezervace, na které nebyla uhrazena záloha, jsou pro ubytovatele nezávazné a mohou být ubytovatelem jednostranně zrušeny. Ubytovatel je povinen o tomto vyrozumět objednavatele a neodpovídá za vzniklou škodu.